Sprintti metsän sydämeen

tammi 21, 2021

Yhdistyksemme julkaisi loppuvuodesta kilpailun, missä palkintona oli voittaa muotoilusprint. Kilpailun voittajaksi valittiin hyvinvointipalveluita tarjoava Metsäsydän Puumalasta. Sympaattisella omistajapariskunnalla Marialla ja Ollilla on osaamista metsänhoidosta sekä joogasta. Metsäsydän sijaitsee oman metsän ja saarien ympäröimänä Saimaalla. Sprintin tavoitteeksi muodostui yhdistää jooga ja metsänhoitopalvelut. 

Design Sprint on ketterä ja nopea tapa kehittää ja testata uutta ideaa yhdessä asiakkaan kanssa. Yleensä sprint on viiden päivän kehityspolku, jonka tuloksena voi syntyä uusi palvelutuote tai olemassa oleva palvelutuote voi saada uuden muodon. Sprint pohjautuu double diamond eli tuplatimantti malliin, joka muodostuu kahdesta timantista. Ensimmäinen timantti keskittyy ongelman ymmärtämiseen, toisessa timantissa kehitetään ratkaisu.

Ideointi
Sprint starttasi tutkimalla metsänhoitoa ja luontomatkailun trendejä Suomessa ja ulkomailla. Tämä lisäsi ymmärrystä sprintin tavoitteesta. Tuloksia keräsimme Trello-projektitaululle. Asiakasprofiilia selvitettäessä hahmottelimme eri käyttäjäryhmiä, heidän ominaisuuksia, motivaatioita ja asenteita. Näistä profiloituivat eräjormat, joogaladyt, koiranomistajat sekä vanhukset / liikuntarajoitteiset käyttäjäryhmät. Rajauksen jälkeen kolme ensimmäistä ryhmää olivat lopullisia käyttäjiä.

Sprintin toisena päivänä käytimme Lotus Blossom-menetelmää, jossa ideoimme mallin avulla eri vaihtoehtoja, kuinka esimerkiksi “koirarata” tai “tee se itse laavu” -konsepti voisi toimia. Huomasimme, kuinka nopeasti mallin avulla syntyy uusia ideoita ja ajatuksia.

Kehitä ja testaa
Sprintin kolmantena päivänä syntynyttä idearunkoa visualisointiin käyttäjäkokemusten ja palautteen keräämiseksi.
Käyttäjäkokemusten keräämistä varten teimme digitaalisen kyselyn, jossa sarjakuvan muodossa esittelimme kehittämämme “saarimajoituspalvelun”. Kyselyyn saimme 17 vastausta ja saadun palautteen avulla muokkasimme vielä lopullista konseptia. Viikon lopuksi esittelemme valmiin tuotteen ja kehitysideat Marialle ja Ollille. Heiltä saadun palautteen mukaan muotoilusprintin avulla luotiin uusi, toteutettava idea ja annoimme inspiraatiota heidän liiketoiminnan kehittämiseen.

Etäsprintin opit:
Tällaisessa lyhyessä, nopeasti toteutettavassa sprintissä täytyy luottaa intuitioon, joka ei itselleni ole kovin ominaista, mutta lopputulos oli mielestäni onnistunut. Kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus, koin tässä sprintissä mukanaolon hyödyllisenä. – Tanja-

Opi sprintistä ja sen vaiheista, kirjoita palautteet ja mahdolliset ongelmakohdat heti ylös, niin seuraavalla kerralla on onnistut paremmin! Design Sprintin hyödyt voi vain oppia tekemällä! “Älä pelkää epäonnistumista, Sprint on intensiivinen, mutta todella mielenkiintoinen tapa luoda uutta! -Marika-

Kuuntele asiakasta, toimi luovasti, luota tiimiisi! Kun luodaan yhdessä etänä ja mukana on useita osapuolia, ennakkotutustuminen etätyökaluihin edesauttaa onnistumisessa. Lyhyessä ajassa sain paljon uusia ajatuksia palvelumuotoilusta ja kehittämisestä! -Heidi-

Etäsprintin asiakaspalautteesta otteita:

Suomen Matkailumuotoilijat ry tulivat Metsäsydämen maailmaan kuin hyvät haltijat. Yrittäjinä kaipasimme uutta kipinää tekemiseen ja toimintaan.  Ihan vain se, että joku oli innostunut yritysideastamme loi meille uskoa tulevaan.

Muotoilusprint-viikon aikana matkailumuotoilijat ottivat kopin haasteestamme, miten yhdistää osaamisemme ja paikkamme houkuttelevalla tavalla. Luottamus syntyi heti aloituspalaverissa, kuitenkin sitä jännitti hyvällä tavalla että mitä sieltä mahtaa kuoriutua. Tavallaan viikon aikana olisi halunnut olla enemmän mukana palavereissa, mutta näin jälkikäteen tämä oli juuri sopiva määrä ja etäisyys. Sitä itse sokaistuu omiin asioihin niin helposti. Sprintin aikana syntyneet ideat olivat sopivasti oman laatikkomme ulkopuolelta, yllättäviä ja kiehtovia. Oli myös ideoita, joita olemme itse jo pyöritelleet ja todenneet toteutumiskelvottomiksi. Se että matkailumuotoilijoita oli useampi ideoimassa oli ehdottomasti tärkeää, jokainen tuo aina oman näkemyksensä asioihin.

Metsäsydämeen jäi pysyvästi jälki Marikasta, Heidista ja Tanjasta. Sydämellinen kiitos teille, osaajille! – Maria ja Olli –

Kuva: Sami Funke

Marika

Marika

Puumala

Olen rohkea, innovatiivinen ja idearikas matkailun kehittäjä.
Katson tulevaisuuteen avarin katsein ja haluan oppia uusia asioita joka päivä. Olen hands on tyyppi- ja vien ideat käytöntöön
tehokkaasti.
Marika Auvinen

Tanja

Tanja

Kemi

Yli 15 vuotta matkailualan kokemusta. Tutuksi ovat tulleet niin ryhmämyynti, incentive- ja leisure matkailijat, kuin hääkoordinaattorin tehtävätkin.
Tanja Pakarinen

Heidi

Heidi

Pääkaupunkiseutu, koko maailma

Pitkä käytännön kokemus kotimaan ja kansainvälisen matkailun eri tehtävissä. Tuotteistaminen ja tarinallistaminen ovat vahvuuksiani. Sydäntä lähellä ovat elämysten tarjoaminen asiakkaille, mitä olen saanut tehdä opastaessani Helsingissä tai maailmalla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai saksaksi.

Heidi Tetri