Muotoilu Sprint

marras 24, 2020

Millainen on muotoilu sprint?  

Oletko osallistunut tai tiedätkö mikä on Design Sprint, suom. muotoilu sprint? Mitä sillä voidaan saavuttaa? Me Matkailumuotoilijat tarjoamme muuten yhden sprintin, jossa kehitetään palvelua tai ideaa ilmaiseksi. Osallistu arvontaan täältä

Sprintin tarkoitus on ennen kaikkea vahvistaa jotakin ideaa tai palvelua ja testata sen käytettävyyttä. Sprint on usein viiden päivän mittainen kehityspolku, jolla jokaiselle päivälle oma teema.  1. tiedonkeruu 2. ideointi 3. prototypointi 4. testaus ja 5. konseptin esittely. 

Sprintin ensimmäisenä päivänä kerätään siis ymmärrystä valitusta ongelmasta/ kehityskohteesta. Riippuen kohteesta tietoa voidaan kerätä esimerkiksi havainnoimmalla, haastattelemalla, kyselemällä ja ihan vaikka googlaamalla. Saadut tulokset kerätään yhteen ja analysoidaan. 

Toisena päivänä lähdetään tulosten avulla ideoimaan ratkaisua. Tämä on yleensä sprintin luovin vaihe, jolloin ”hullujakin” ideoita voi ja pitää esittää!

Kolmantena päivänä tehdään ideasta prototyyppi, jota tavalla tai toisella voidaan siis visuaalisesti esittää. Nykyään erilaiset digitaaliset alustat ovat hyviä tähän esitykseen ja testaamiseen. Se voi olla myös fyysinen rakennelma tai vaikkapa legoilla rakennettu ratkaisuesitys. Pääasia, että idea tulee hyvin selville. 

Neljäntenä päivänä on sitten testaamisen aika. Kuinka palvelu tai tuote toimii ja millaista palautetta siitä saadaan? Näin prototyyppiä voidaan vielä muakata saatujen kokemusten mukaan. Viimeisenä päivänä on esitellään tulosta ja usein esitellään tehtyä prosessia.  

Lopputuloksena syntyy siis validioitu tuote/ palvelu jota voi sitten lähteä  jatkotyöstämään. Toki voi käydä niin, että todetaan ettei palvelu/ tuote toimi ja prosessissa palataan ehkä alkupisteeseen ja otetaan projektille uusi näkökulma.  

Sprinttiin voi osallistua mukaan myös yrityksen edustaja,  mutta se onnistuu myös hyvin pelkästään vaikkapa meidän matkailumuotoilijoiden kesken, anna vaan meille haaste, me keksimme siihen ratkaisun! 

Marika

Marika

Puumala

Olen rohkea, innovatiivinen ja idearikas matkailun kehittäjä.
Katson tulevaisuuteen avarin katsein ja haluan oppia uusia asioita joka päivä. Olen hands on tyyppi- ja vien ideat käytöntöön
tehokkaasti.
Marika Auvinen